en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25
e-mail: export@limatherm.pl

Cele projektu

Od 01.04.2018 r. Limatherm S.A. realizuje Projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem”, w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych polegających na wdrożeniu technologii odlewania ciśnieniowego opartej na nowo opracowanych formach odlewniczych do wytwarzania odlewów z kompozytów na osnowie aluminium wzmacnianych cząstkami ceramicznymi.

Na potrzeby realizacji Projektu Limatherm S.A. podpisała porozumienie o współpracy z następującymi jednostkami naukowymi:

Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Instytutem Odlewnictwa w Krakowie oraz Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytutem Badawczym w Radomiu.