en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25
e-mail: export@limatherm.pl

Zespół

Personel i zespół badawczy:
 
mgr inż. Aneta Wilczek - Kierownik Centrum B+R Limatherm S.A.
mgr inż. Sylwia Piekarczyk - Asystentka Centrum B+R Limatherm S.A.
inż. Marta Dudek - Metrolog Centrum B+R Limatherm S.A.
Łukasz Jandura - Metrolog Centrum B+R Limatherm S.A.
mgr inż. Wojciech Wardęga - Konstruktor Centrum B+R Limatherm S.A.
Wojciech Turek - Technolog ds. odlewnictwa Centrum B+R Limatherm S.A.
mgr inż. Tomasz Nowak - Technolog ds. odlewnictwa Limatherm S.A
Piotr Jenek - Mistrz ds. odlewnictwa Limatherm S.A.
mgr inż. Jacek Bednarczyk – Technolog – konstruktor Limatherm S.A.
mgr inż. Robert Wątroba – Technolog – konstruktor Limatherm S.A.
inż. Jakub Wiśniowski - Inżynier Jakości Limatherm S.A.
inż. Kamil Krzak - Inżynier Jakości Limatherm S.A.