en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25
e-mail: export@limatherm.pl

Obiekty i wyposażenie

  1. Pracownia do badań nieniszczących odlewów wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie techniki tomografii - kabinę rentgenowską
  2. Pracownia do pomiarów stykowych odlewów obrobionych i surowych wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie specjalistycznej techniki pomiarowej - specjalistyczną maszynę pomiarową
  3. Pracownia badawczo-rozwojowa do symulacji odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe wraz z oprogramowaniem do symulacji odlewania wysokociśnieniowego
  4. Pracownia badawczo-rozwojowa do topienia aluminium przy stałej temperaturze i stabilnych warunkach procesu topienia wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do topienia aluminium przy stałej temperaturze i stabilnych warunkach procesu topienia
  5. Pracownia badawczo-rozwojowa do mycia odlewów oraz do sprawdzania szczelności odlewów wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie mycia odlewów oraz stanowisko badawczo-rozwojowe do sprawdzania szczelności odlewów
  6. Pracownia badawczo-rozwojowa do precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewu wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie zrobotyzowanego gniazda centr obróbczych do precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewu
  7. Pracownia badawczo-rozwojowa do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia z systemem Vacuum wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia z systemem Vacuum
  8. Pracownia badawczo-rozwojowa do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia