en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25

Ostatnie aktualności:

Zapytanie ofertowe nr CBR/01/2016

15:06, 21.01.2016
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu złożonego w postępowaniu konkursowym
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.
 
centrum obróbcze do precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewu.
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania