en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25

Ostatnie aktualności:

Zapytanie ofertowe Nr 1.POIR.LIM.SS.2018

13:41, 02.07.2018
Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu:
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem

złożonego w postępowaniu konkursowym
w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.:

Stanowiska badawczo-rozwojowego do badania żywotności form – maszyny odlewniczej ze zrobotyzowaną głowicą spryskującą

Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.
 

Pliki do pobrania