en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25

Ostatnie aktualności:

Zapytanie ofertowe Nr POIR.LIM.08.2018

08:55, 07.08.2018
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. Projektu Nr POIR.02.01.00-00-0097/15
Utworzenie centrum B+R wykonywania odlewów specjalnego przeznaczenia ze stopów aluminium metodą wysokociśnieniową zimnokomorową,
charakteryzujących się podwyższoną szczelnością i bezpieczeństwem użytkowania
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.
 
 
stanowisk komputerowych wraz z systemem do zbierania danych - stacji roboczych i systemu do zbierania danych
 
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.
 
z poważaniem,

Pliki do pobrania