en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25

Ostatnie aktualności:

Zapytanie ofertowe Nr POIR/LIM/SzybkaŚcieżka/02/2018

14:33, 24.08.2018
Szanowni Państwo,w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17:
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchemrealizowanego w ramach


Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty


usługi B+R w ramach podwykonawstwa zadań w projekcie polegających na określeniu warunków procesowych wysokowydajnej obróbki skrawaniem materiałów formySzczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Pliki do pobrania