en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE

O firmie

LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25

Komunikacja z akcjonariuszami

Kapitał podstawowy Limatherm SA wynosi 11.645.000 zł  i dzieli się na 232.900 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, uprawniających do 232.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 100% posiada spółka INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka notowana na GPW)
 
Posiadacz akcji Seria akcji Ilość akcji Rodzaj akcji
 
 
INTROL SA
A     74 300 nieuprzywilejowane
B     20 000 nieuprzywilejowane
C     22 600 nieuprzywilejowane
D     76 000 nieuprzywilejowane
E     40 000 nieuprzywilejowane
INTROL SA RAZEM    232 900  

Pliki do pobrania