Rozwój produktu

Limatherm S.A. oferuje kompleksowe usługi w zakresie projektów odlewniczych, od etapu początkowego, aż po pomoc przy certyfikacji finalnego produktu, które obejmuje:

  • analizę wymagań technicznych klienta pod kątem wykonalności,
  • projektowanie układów wlewowych w oparciu o wytyczne NADCA i analizę P-Q2 
  • presymulacja (przed nominacją) oraz symulacja przepływy formy za pomocoą oprogramowania Flow 3D Cast,
  • walidacja założeń przyjętych do projektowania,

 

Limatherm bierze pełną odpowiedzialność za żywotność formy oraz jakość produkowanych części.

Optymalizacja detalu

Symulacja wypełnienia formy weryfikuje założenia procesowe. Jeśli dany detal nie był wcześniej produkowany seryjnie, to bardzo ważne jest, aby dostosować jego kształt do technologii odlewania ciśnieniowego. Grubości ścianek, promienie czy też odtwarzane kształty powinny być zaprojektowane w możliwie najbardziej optymalny dla procesu sposób, żeby uniknąć problemów jakościowych i szybkiego zużycia narzędzia. Limatherm ma bogate doświadczenie w tym zakresie i oferuje Państwu pełne wsparcie techniczne.Wytrzymałość stopów odlewniczych

Limatherm prowadzi innowacyjne projekty z wykorzystaniem stopów odlewniczych z wuzględnieniem obróbki cieplnej T1 + T5. Prowadzimy badania wytrzmałości stopu EN AC-46000 po obróbce cieplnej.