Historia naszej firmy sięga 1969 roku, kiedy MERA-KFAP, krakowska firma produkująca urządzenia kontrolno-pomiarowe, postanowiła otworzyć oddział w Limanowej. Niedługo potem powstała odlewnia ciśnieniowa, a na początku lat 90-tych firma zmieniła nazwę na LIMA-THERM. W 1995 roku LIMA-THERM został przekształcony w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością. Po przejęciu spółki przez inwestora prywatnego i napływie nowych środków finansowych, firma szybko się rozwinęła stając się spółką akcyjną i tworząc dwie firmy zależne współpracujące na polu pomiarów i kontroli. Dziś, w ramach Grupy Introl, Limatherm wykorzystując swoje ponad 50-letnie doświadczenie, oferuje nie tylko wysoce wyspecjalizowane produkty, ale także wiedzę i umiejętności.

Przedmiotem działania Spółki jest:

  • projektowanie i produkcja komponentów do aparatury kontrolno-pomiarowej w wersji przeciwwybuchowej,
  • produkcja odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium,
  • wykonywanie innej produkcji i usług z zakresu obróbki mechanicznej i powierzchniowej
Ważniejsze daty:

kwiecień 1968  otwarcie oddziału MERA-KFAP w Limanowej  
maj 1973  uruchomienie odlewni ciśnieniowej
styczeń 1991  przekształcenie firmy w niezależny podmiot, powstaje LIMA-THERM
październik 1995  LIMA-THERM Sp. z o.o.
marzec 2000  Introl S.A. staje się głównym udziałowcem firmy
wrzesień 2000  otwarcie nowej odlewni
styczeń 2004  powstaje Limatherm Sensor - productent czujników
listopad 2006  przekształcenie firmy w spółkę akcyjną
sierpień 2007  powstaje Limatherm Components - producent części do czujników temperatury
listopad 2007  debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych