Komunikacja z akcjonariuszami

Kapitał podstawowy Limatherm SA wynosi 11.645.000 zł i dzieli się na 232.900 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, uprawniających do 232.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym 100% posiada spółka INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka notowana na GPW)

Posiadacz akcji Seria akcji Ilość akcji Rodzaj akcji
Introl SA A 74 300 nieuprzywilejowane
B 20 000 nieuprzywilejowane
C 22 600 nieuprzywilejowane
D 76 000 nieuprzywilejowane
E 40 000 nieuprzywilejowane
Introl SA RAZEM 232 900