KPOD.01.11 - IP.06-0050/23

zobacz więcej

POIR.02.01.00-00-0097/15

23.08.2016 r. Limatherm S.A. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Centrum B+R wykonywania odlewów specjalnego przeznaczenia ze stopów aluminium metodą wysokociśnieniową zimnokomorową, charakteryzujacych się podwyższoną szczelnością i bezpieczeństwem użytkowania”, w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiostw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

zobacz więcej

POIR.01.01.01-00-0890/17

Od 01.04.2018 r. Limatherm S.A. realizuje Projekt POIR.01.01.01-00-0890/17, pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w atmosferach zagrożonych wybuchem”

zobacz więcej

Przedsiębiorca uzyskał pomoc w ramach programu rządowego pod nazwą: "Pomoc dla przemysłu energochłonnego związaną z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r."