Numer telefonu +48 (18) 337 98 20
Adres e-mail [email protected]

LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska

REGON: 490567000 NIP: 7370003520 KRS: 0000268010
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 11.645.000 PLN
Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT

Formularz kontaktowy

Pole nie może być puste
Pole nie może być puste
Pole nie może być puste