en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE

Obiekty i wyposażenie

  1. Pracownia do badań nieniszczących odlewów wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie techniki tomografii - kabinę rentgenowską:

 

  1. Pracownia do pomiarów stykowych odlewów obrobionych i surowych wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie specjalistycznej techniki pomiarowej - specjalistyczną maszynę pomiarową:
     

  2. Pracownia badawczo-rozwojowa do symulacji odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe wraz z oprogramowaniem do symulacji odlewania wysokociśnieniowego:

 

  1. Pracownia badawczo-rozwojowa do topienia aluminium przy stałej temperaturze i stabilnych warunkach procesu topienia wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do topienia aluminium przy stałej temperaturze i stabilnych warunkach procesu topienia

 

  1. Pracownia badawczo-rozwojowa do mycia odlewów oraz do sprawdzania szczelności odlewów wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie mycia odlewów oraz stanowisko badawczo-rozwojowe do sprawdzania szczelności odlewów:

 

  1. Pracownia badawczo-rozwojowa do precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewu wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie zrobotyzowanego gniazda centr obróbczych do precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewu

 

  1. Pracownia badawczo-rozwojowa do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia z systemem Vacuum wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia z systemem Vacuum:

 

  1. Pracownia badawczo-rozwojowa do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia