1. Pracownia do badań nieniszczących odlewów wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie techniki tomografii - kabinę rentgenowską

  2. Pracownia do pomiarów stykowych odlewów obrobionych i surowych wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie specjalistycznej techniki pomiarowej - specjalistyczną maszynę pomiarową:

  3. Pracownia badawczo-rozwojowa do symulacji odlewania wysokociśnieniowego zimnokomorowego wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe wraz z oprogramowaniem do symulacji odlewania wysokociśnieniowego:

  4. Pracownia badawczo-rozwojowa do topienia aluminium przy stałej temperaturze i stabilnych warunkach procesu topienia wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do topienia aluminium przy stałej temperaturze i stabilnych warunkach procesu topienia

  5. Pracownia badawczo-rozwojowa do mycia odlewów oraz do sprawdzania szczelności odlewów wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie mycia odlewów oraz stanowisko badawczo-rozwojowe do sprawdzania szczelności odlewów:

  6. Pracownia badawczo-rozwojowa do precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewu wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe w zakresie zrobotyzowanego gniazda centr obróbczych do precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewu

  7. Pracownia badawczo-rozwojowa do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia z systemem Vacuum wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia z systemem Vacuum:

  8. Pracownia badawczo-rozwojowa do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia wyposażona w stanowisko badawczo-rozwojowe do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia