en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25

Kontakt

Regon: 490567000
Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT
 
Numer identyfikacyjny NIP: 7370003520
 
Forma prawna spółki: Spółka Akcyjna
 
Rejestr Handlowy: KRS nr 0000268010
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
 
Kapitał zakładowy: 11.645.000 PLN