en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium

Prace badawczo-rozwojowe

Etap 1. Powłoki
Zadanie 1. Zaprojektowanie, wytworzenie warstw hybrydowych:
- przygotowano próbki do osadzania pokryć,
- opracowano 5 wariantów warstw hybrydowych PVD,
- trwa pokrywanie próbek opracowanymi typami warstw hybrydowych PVD.
 
Zadanie 2. Wytworzenie serii form odlewniczych o uproszczonej geometrii:
- zaprojektowano formę do przeprowadzenia prób narażania odlewaniem warstw hybrydowych PVD,
- rozpoczęto wykonywanie elementów formy.
 
Etap 2. Narzędzia
Zadanie 1. Konstrukcja narzędzi, dobór parametrów:
- wykonywane są znormalizowane próbki ze stali narzędziowej do pracy na gorąco do testów,
- opracowano konstrukcję narzędzi,
- przeprowadzono badanie rynku dotyczące wykonania narzędzi.
 
Zadanie 2. Dobór oprawek hydraulicznych wytworzonych w oparciu o metody addytywne:
- wytypowano rodzaj oprawek,
- przeprowadzono badanie rynku dotyczące wykonania oprawek.
 
Etap 3. Aluminium
Zadanie 1. Kompozyty:
- zaprojektowano i wykonano formę kokilową do prób lejności,
- wykonano formy, tuleje i tłoki do wykonania prób odlewania kompozytów,
- opracowano sposób przygotowania stopów kompozytowych z dodatkami ceramicznymi, przygotowywane są składniki do jego wykonania,
- przeprowadzane jest skanowanie wymiarów komór wlewowych i tłoków przed rozpoczęciem prób odlewania.
 
Zadanie 2. Stopy z mikrododatkami:
- wyspecyfikowano stop bazowy (EN 43400),
- wykonano 3 różne warianty stopu z różną koncentracją dodatków metalicznych.
 
Zadanie 3. Rdzenie piaskowe do odlewania ciśnieniowego:
- zaprojektowano obudowę 150x150 mm,
- zaprojektowano rdzeń piaskowy,
- zaprojektowano formy do wykonania odlewów obudów 150x150 mm,
- wykonywany jest projekt rdzennic do wykonania rdzeni piaskowych,
- rozpoczęto opracowywanie kompozycji 6 różnych mas na rdzenie.