Etap 1. Powłoki
Zadanie 1. Zaprojektowanie, wytworzenie warstw hybrydowych:
- opracowano 5 wariantów warstw hybrydowych PVD,
- przygotowano próbki z opracowanymi typami warstw hybrydowych PVD przeznaczonych serii badan laboratoryjnych.
 
Zadanie 2. Wytworzenie serii form odlewniczych o uproszczonej geometrii:
- zaprojektowano formę do przeprowadzenia prób narażania odlewaniem warstw hybrydowych PVD,
- forma jest wykonywana.
 
Etap 2. Narzędzia
Zadanie 1. Konstrukcja narzędzi, dobór parametrów:
- opracowano konstrukcję narzędzi,
- przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówień publicznego, dokonano wyboru wykonawców,
- wykonano znormalizowane próbki ze stali narzędziowej do pracy na gorąco do testów narzędzi,
- wykonano oprzyrządowanie, opracowano programy sterujące obrabiarek CNC do testów.
 
Zadanie 2. Dobór oprawek hydraulicznych wytworzonych w oparciu o metody addytywne:
- wytypowano rodzaj oprawek,
- przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonano wyboru wykonawcy.
 
Etap 3. Aluminium
Zadanie 1. Kompozyty:
- zaprojektowano i wykonano formę kokilową do prób lejności,
- zaprojektowano i wykonano formę, wraz z komorami i tłokami do wykonania prób odlewania kompozytów,
- opracowano sposób przygotowania stopów kompozytowych z dodatkami ceramicznymi,
- prowadzone są prace związane z przygotowaniem zapraw kompozytowych i próbami lejności.
 
Zadanie 2. Stopy z mikrododatkami:
- wyspecyfikowano stop bazowy (EN 43400),
- opracowano 2 (z trzech docelowych) stopy z różną koncentracją dodatków metalicznych,
- prowadzone są badania laboratoryjne na opracowanych stopach.
 
Zadanie 3. Rdzenie piaskowe do odlewania ciśnieniowego:
- zaprojektowano obudowę 150x150 mm,
- zaprojektowano formy do wykonania odlewów obudów 150x150 mm,
- zaprojektowano rdzeń piaskowy,
- zaprojektowano rdzennice do wykonania rdzeni piaskowych,
- opracowano kompozycje 6 różnych mas na rdzenie piaskowe.