Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/LIM/SS/2019

Zapytanie ofertowe nr 13/POIR/LIM/SS/2019

14.01.2019r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17:
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchemrealizowanego w ramach


Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia:stanowiska badawczo-rozwojowego do obróbki termicznej - pieca do odprężaniaSzczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Powrót do listy aktualności