Zapytanie ofertowe Nr 3/POIR/LIM/SS/2019

Zapytanie ofertowe Nr 3/POIR/LIM/SS/2019

11.01.2019r.

Szanowni Państwo,
 
 
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17:
 
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem
 

 
 
realizowanego w ramach
 
 
 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
 
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
 
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
 
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
 

 
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.:
 
specjalistycznych narzędzi do obróbki
 
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Powrót do listy aktualności