Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/LIM/SS/2018

Zapytanie ofertowe nr 6/POIR/LIM/SS/2018

07.09.2018r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17:
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem
 
realizowanego w ramach
 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
 
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.:
 
 
stanowiska badawczo-rozwojowego do obróbki zgrubnej
i wykańczającej – frezarki 3-osiowej
 
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Powrót do listy aktualności