Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/LIM/SS/2018

Zapytanie ofertowe nr 8/POIR/LIM/SS/2018

17.10.2018r.

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17:
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem


realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.:

Stanowiska B+R do obróbki wykańczającej - szlifierka do wałkówSzczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Powrót do listy aktualności