Zapytanie ofertowe Nr CBR/03/2016

28.01.2016r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu złożonego w postępowaniu konkursowym
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.
 
stanowiska badawczo-rozwojowego w zakresie techniki tomografii - kabiny rentgenowskiej.
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym. 

Powrót do listy aktualności