Zapytanie ofertowe nr POIR/LIM/05/2016

28.10.2016r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu złożonego w postępowaniu konkursowym
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.
 
stanowiska badawczo-rozwojowego w zakresie zrobotyzowanego gniazda centr obróbczych do precyzyjnej obróbki mechanicznej odlewu.
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.

Powrót do listy aktualności