Zapytanie ofertowe nr POIR/LIM/06/2017

06.02.2017r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. Projektu Nr POIR.02.01.00-00-0097/15
Utworzenie centrum B+R wykonywania odlewów specjalnego przeznaczenia ze stopów aluminium metodą wysokociśnieniową zimnokomorową,
charakteryzujących się podwyższoną szczelnością i bezpieczeństwem użytkowania
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.
 
stanowiska badawczo-rozwojowego w zakresie mycia odlewów
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym. 

Powrót do listy aktualności