Zapytanie ofertowe Nr POIR/LIM/SS/06/2020

Zapytanie ofertowe Nr POIR/LIM/SS/06/2020

13.05.2020r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17:
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem
 
realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
 
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty dla:
 
usługi B+R polegającej na wykonaniu symulacji numerycznej metodą elementów skończonych (MES)
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.
 

Dane udostępnione są pod liknkiem: http://gofile.me/6zgwl/P4KjqTB1g
hasło: Lima1!

Powrót do listy aktualności