Zapytanie Ofertowe Nr POIR/LIM/Szybka Ścieżka/01/2017

Zapytanie Ofertowe Nr POIR/LIM/Szybka Ścieżka/01/2017

16.11.2017r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o przedstawienie oferty na wykonanie usługi B+R w ramach podwykonawstwa zadań w projekcie w zakresie
 
opracowania nowych, innowacyjnych rozwiązań materiałowych form o podwyższonej odporności eksploatacyjnej, przystosowanych do ciśnieniowego odlewania stopów kompozytowych wzmacnianych cząstkami ceramicznymi SiC oraz Al2O3.
 
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.
 

Powrót do listy aktualności