Zapytanie ofertowe POIR.02.01.00-00-0097/15

Zapytanie ofertowe POIR.02.01.00-00-0097/15

10.06.2016r.

Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu nr POIR.02.01.00-00-0097/15
 
Utworzenie centrum B+R wykonywania odlewów specjalnego przeznaczenia ze stopów aluminium metodą wysokociśnieniową zimnokomorową, charakteryzujących się podwyższoną szczelnością i bezpieczeństwem użytkowania
 
złożonego w postępowaniu konkursowym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2. Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty sprzedaży i dostarczenia do Limatherm S.A.
 
stanowiska badawczo-rozwojowego do odlewania wyrobów specjalnego przeznaczenia.
 
Szczegóły w załączonych dokumentach.

Powrót do listy aktualności