en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25

Ostatnie aktualności:

Zapytanie Ofertowe Nr POIR/LIM/Szybka Ścieżka/04/2017

14:39, 16.11.2017
  
Szanowni Państwo,
 
w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
zwracam się z uprzejmą prośbą do Państwa o przedstawienie oferty na wykonanie usługi B+R w ramach podwykonawstwa zadań w projekcie w zakresie następujących badań:
1. Analiza jakości warstw osadzanych techniką PVD oraz określenie mechanizmów ich erozji w kontakcie z ciekłym aluminium za pomocą zaawansowanych metod transmisyjnej mikroskopii elektronowej. Określenie stanu naprężeń za pomocą dyfrakcyjnych pomiarów rentgenowskich
2. Badania mikrostruktury i właściwości mechanicznych odlanych i obrobionych cieplnie kompozytów
3. Określenie optymalnych parametrów procesu obróbki ultradźwiękowej ciekłego stopu aluminium
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.
 
 

Pliki do pobrania