en
mobile tr search tr pl tr
odlewnia ciśnieniowa aluminium
UE
LIMATHERM SA
ul. Tarnowska 1
34-600 Limanowa
Polska
tel. +48 (18) 337 98 20
fax +48 (18) 337 98 25

Ostatnie aktualności:

Zapytanie ofertowe Nr POIR/LIM/SS/07/2020

09:03, 30.07.2020
Szanowni Państwo,

w związku z realizacją przez Limatherm S.A. projektu Nr POIR.01.01.01-00-0890/17:
 
Opracowanie i wdrożenie technologii odlewania ciśnieniowego w
innowacyjnych formach odlewniczych, obudowy aparaturowej z materiału o
podwyższonych właściwościach mechanicznych przeznaczonej do pracy w
atmosferach zagrożonych wybuchem

 
realizowanego w ramach
 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa,
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie przez Państwa oferty dla:
 
usługi B+R polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu elementów formy do odlewania ciśnieniowego aluminium metodą addytywną.
Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym.


Dane udostępnione są pod liknkiem: http://gofile.me/6zgwl/P4KjqTB1g
hasło: Lima1!

Pliki do pobrania