dr inż. Piotr Tyczyński – Kierownik B+R
mgr inż. Aneta Wilczek - Kierownik Centrum B+R Limatherm S.A.
inż. Franciszek Płoszaj - Pracownik zespołu B+R Limatherm S.A.
mgr inż. Bogusław Wiktorek – Pracownik zespołu B+R Limatherm S.A.
Wojciech Turek – Technolog ds. odlewnictwa Limatherm S.A.
inż. Piotr Dudkiewicz – Technolog narzędziowy Limatherm S.A.
mgr inż. Piotr Gancarczyk – Kontruktor Limatherm S.A.
Piotr Jenek – Mistrz ds. Odlewnictwa Limatherm S.A.
Jakub Piszczek – Metrolog Limatherm S.A.
inż. Jakub Wiśniowski - Inżynier jakości procesu Limatherm S.A.