23.08.2016 r. Limatherm S.A. podpisała umowę o dofinansowanie Projektu „Utworzenie Centrum B+R wykonywania odlewów specjalnego przeznaczenia ze stopów aluminium metodą wysokociśnieniową zimnokomorową, charakteryzujacych się podwyższoną szczelnością i bezpieczeństwem użytkowania”, w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiostw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem działania jest wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Utworzone w ramach Projektu Centrum Badawczo-Rozwojowe Limatherm S.A. zostało wyposażone w następujące stanowiska badawcze: zrobotyzowaną maszynę odlewniczą o sile zwarcia 900 ton, maszynę odlewniczą o sile zwarcia 530 ton z systemem Vacuum, dwa zrobotyzowane centra obróbcze, urządzenie do mycia odlewów, piec topialny szybowy, urządzenie do testowania szczelności, symulację odlewania wysokociśnieniowego Flow3D, kabinę rentgenowską 160kV, maszynę pomiarową CMM. Na potrzeby realizacji prac B+R podjęto współpracę badaczo-naukowo-techniczną z Wydziałem Odlewnictwa AGH.

Projekt zakłada wdrożenie do istniejącego procesu produkcyjnego innowacji procesowych i produktowych związanych z inteligentnym rozwojem firmy w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów oraz związanych ze stabilizacją jakościową procesu poprzez wdrożenie diagnostyczno-monitorujących systemów kontroli.

W efekcie Projekt ma się przyczynić do obniżenie kosztów wytwarzania i zmniejszenia brakowości, stabilizacji jakościowej procesu technologicznego oraz do skrócenia czasu uruchomienia nowych produktów. Okres realizacji Projektu: od 01.01.2016 r. do 31.05.2019 r.