mgr inż. Aneta Wilczek - Kierownik Centrum B+R Limatherm S.A.
mgr inż. Sylwia Piekarczyk - Asystentka Centrum B+R Limatherm S.A.
inż. Marta Dudek - Metrolog Centrum B+R Limatherm S.A.
Łukasz Jandura - Metrolog Centrum B+R Limatherm S.A.
mgr inż. Wojciech Wardęga - Konstruktor Centrum B+R Limatherm S.A.
Wojciech Turek - Technolog ds. odlewnictwa Centrum B+R Limatherm S.A.
mgr inż. Tomasz Nowak - Technolog ds. odlewnictwa Limatherm S.A
Piotr Jenek - Mistrz ds. odlewnictwa Limatherm S.A.
mgr inż. Jacek Bednarczyk – Technolog – konstruktor Limatherm S.A.
mgr inż. Robert Wątroba – Technolog – konstruktor Limatherm S.A.
inż. Jakub Wiśniowski - Inżynier Jakości Limatherm S.A.
inż. Kamil Krzak - Inżynier Jakości Limatherm S.A.